Lista aktualności Lista aktualności

Bardzo wysokie zagrożenie pożarowe

W lasach występuje trzeci - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy apelują o ostrożność.

Zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%. Sytuacja pożarowa na większości obszaru województwa wielkopolskiego od wielu dni jest ciężka. Brak opadów deszczu, rosnąca temperatura i wysuszające wiatry północno-wschodnie sprawiły, że w lasach występuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Jeżeli najbliższe dni nie przyniosą opadów może zostać wprowadzony okresowy zakaz wstępu, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), które w paragrafie 12 określa zasady wprowadzania okresowego zakazu wstępu do lasu ze względu na zagrożenie pożarowe: Zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%.

W pierwszej dekadzie czerwca wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00, w meteorologicznym punkcie pomiarowym, dla strefy prognostycznej nr 8_C, do której zalicza się obszar Nadleśnictwa Sieraków, jedynie minimalnie przekraczała 10%. Meteorologiczny punkt prognozowania zlokalizowany jest na terenie Nadleśnictwa Wronki, a dane o aktualnej sytuacji meteorologicznej obejmują cały obszar wschodniej części kompleksu leśnego Puszcza Notecka.

Obszar całej Polski podzielony jest na 59 stref prognostycznych, w których codziennie określane są stopnie zagrożenia pożarowego o godzinach 9:00 oraz 13:00. Obszar całej Polski podzielony jest na 59 stref prognostycznych, w których codziennie określane są stopnie zagrożenia pożarowego o godzinach 9:00 oraz 13:00. Na ich podstawie  podejmowane są decyzje o wprowadzaniu dyżurów na dostrzegalniach przeciwpożarowych oraz w Punktach Alarmowo-Dyspozycyjnych, organizowanych przez jednostki Lasów Państwowych. Sieć stałej obserwacji naziemnej jest podstawowym sposobem wykrywania pożarów lasu. Sieć tę tworzą dostrzegalnie przeciwpożarowe, z których można obserwować tereny leśne w celu wykrywania pożarów i przekazywania informacji o ich wykryciu. Co raz częściej sieć monitoringu leśnego wspierana jest także przez kamery wysokiej rozdzielczości. Ważnym narzędziem do prowadzenia obserwacji naziemnej i skutecznego działanie w pierwszej  fazie powstania pożaru, są samochody patrolowo-gaśnicze, w które wyposażone są nadleśnictwa.

Bardzo istotnym zagadnieniem z zakresu wykrywania i gaszenia pożarów lasów jest wzajemne zrozumienie i współpraca osób z administracji Lasów Państwowych, jednostek Straży pożarnej oraz ogółu społeczeństwa. Wówczas sprawne wykrycie i ugaszenie powstałego pożaru pozwoli ochronić wspólne dobro jakim są polskie lasy.