Lista aktualności Lista aktualności

Odnowienia 2017

Nie tylko w Nadleśnictwie Sieraków, ale w całej Polsce, trwa właśnie wielkie sadzenie lasu. Leśnicy, jak co roku, posadzą w całym kraju 500 milionów nowych drzew.

920 tysięcy nowych drzew na powierzchni 135 hektarów - to wielkość prac odnowieniowych w Nadleśnictwie Sieraków na 2017 rok. W bieżącym roku w całym Nadleśnictwie Sieraków zaplanowano do odnowienia 135 hektarów. Wykorzystane w tym celu zostanie 920 tysięcy sztuk sadzonek, w tym: 520 tys. sosny, 180 tys. dęba, 110 tys. buka, 80 tys. brzozy i 30 tys. sadzonek pozostałych gatunków drzew, głównie świerka, olszy, graba, klonu, lipy, jarzębu, dzikiej gruszy i jabłoni. Ponadto wysiane zostanie 15 kilogramów nasion sosny.

Sadzonki drzew produkuje się w szkółkach leśnych. Nasiona pochodzą ze specjalnie wyselekcjonowanych gospodarczych i wyłączonych drzewostanów nasiennych lub z plantacji albo plantacyjnych upraw nasiennych, które stanowią potomstwo tzw. drzew matecznych. Sadzonki w szkółce pielęgnuje się, chroni przed chorobami i chwastami, a wiosną przed okresem sadzenia wyjmuje z gleby, sortuje, wiąże w pęczki i dołuje. Przed transportem do lasu w specjalnych workach korzenie sadzonek są zabezpieczane przed wyschnięciem specjalnym hydrożelem.

Dobór gatunku i wieku sadzonek oraz techniki sadzenia zależy m.in. od typu siedliska leśnego, żyzności, wilgotności oraz stanu pokrywy gleby. Sadzonki drzew iglastych sadzi się przy pomocy urządzenia zwanego kosturem w szparkę. Sadzonki drzew liściastych sadzi się w jamki lub dołki kopane łopatą. Gdy brakuje osób do pracy przy sadzeniu lasu stosuje się sadzenie mechaniczne przy użyciu specjalnych sadzarek. W mniejszym zakresie do odnowienia lasu wykorzystuje się obecnie siew nasion.

Las w wyjątkowo sprzyjających okolicznościach może się odnowić także bez pomocy człowieka poprzez obsiew nasion z otaczających starszych drzewostanów albo w przypadku niektórych gatunków (np. olsza) z odrośli korzeniowych. Odnowienie naturalne stanowi zawsze cenne uzupełnienie odnowienia sztucznego.

Dowiedz się więcej na temat hodowli lasu.   

Każdego roku leśnicy w całej Polsce sadzą 500 milionów drzew. Obowiązek posadzenia nowego lasu w miejscu, gdzie stary drzewostan został uprzednio wycięty, czyli obowiązek odnowienia powierzchni leśnej, nakłada na nas leśników ustawa o lasach, a konkretnie zapisana w niej zasada ciągłości i trwałości użytkowania lasu. Poza odnowieniami prowadzone są zalesienia, czyli wprowadzanie lasu na grunty nieleśne, gdzie lasu wcześniej nie było. Dzięki takiemu postępowaniu lasów w Polsce przybywa. Lasów w Polsce przybywa!