Lista aktualności Lista aktualności

Pożar lasu w Orlu Wielkim

W ostatni wtorek 31 lipca w okolicach miejscowości Orle Wielkie ok. godziny 14:40 doszło do kolejnego pożaru lasu. Działania prowadzone z ziemi zostały wsparte z powietrza.

To już czwarty pożar lasu na terenie Nadleśnictwa Sieraków w tym roku. Utrzymujące się upały oraz mała ilość opadów w ostatnim czasie powoduje bardzo duże zagrożenie pożarowe. Szczególnie narażone są obszary leśne. 31 lipca w okolicach miejscowości Orle Wielkie ok. godziny 14:40 doszło do kolejnego pożaru lasu. Ze względu na to, że pożar miał miejsce przy granicy powiatu do zdarzenia zadysponowane zostały jednostki zarówno z powiatu międzychodzkiego, jak i szamotulskiego. Jednocześnie poprzez Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Sieraków do zdarzenia skierowane zostały służby leśne, w tym samolot patrolowo – gaśnicy Dromader. Strażacy podali 3 prądy wody w celu ugaszenia pożaru. Działania prowadzone z ziemi zostały wsparte z powietrza. Samolot gaśniczy podczas pożaru dokonał dwóch zrzutów. Na miejscu zdarzenia działała również grupa operacyjna KP PSP w Międzychodzie na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie.

Większość pożarów lasów spowodowana jest celową lub nieumyślną działalnością człowieka. Przypominamy, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zabrania w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu. Pamiętajmy również o zapewnieniu sprawności pojazdom i urządzeniom w tym ciągnikom i maszynom rolniczym.

Apelujemy o ostrożność i rozwagę. W przypadku zauważenia pożaru pamiętajmy o jak najszybszym zgłoszeniu zdarzenia na numer alarmowy 998 lub 112.