Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga zabiegi agrolotnicze!

Zakaz wstępu do niektórych kompleksów leśnych od 23 maja do 10 czerwca br., a także zbierania grzybów i owoców leśnych do 24 czerwca br.

Nadleśnictwo Sieraków informuje o planowanych zabiegach ograniczania liczebności chrabąszcza majowego z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu).

Zabiegi z zastosowaniem środka chemicznego MOSPILAN 20 SP planuje się przeprowadzić w terminie od 23 maja do 10 czerwca br., w kompleksach leśnych zlokalizowanych w miejscowościach: Białokosz, Łężeczki, Kurnatowice, Kwilcz, Mościejewo, Prusim, Góra, Grobia, Lutomek, Ławica, w polach zabiegowych zobrazowanych poniżej i na załączonych mapach, na łącznej powierzchni do 700 ha.

Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 23 maja do 10 czerwca br.

Ponadto na obszarach objętych zabiegiem, po jego wykonaniu, wprowadza się 14-dniowy zakaz zbioru runa leśnego do dnia 24 czerwca br.

Oprócz chrabąszcza majowego, w Polsce występuje także nieco rzadszy chrabąszcz kasztanowiec. Będący przedmiotem zabiegu chrabąszcz majowy Melolontha melolontha jest groźnym szkodnikiem drzewostanów i upraw leśnych, a także rolniczych i sadowniczych. Pełny cykl rozwojowy chrabąszczy trwa 4 lata. Najpoważniejsze szkody wyrządzają larwy chrabąszczy – pędraki – które, żyjąc w glebie, obgryzają korzenie sadzonek, zagrażając trwałości upraw. Pędraki chrabąszczy są groźnymi szkodnikami korzeni. Rójka chrabąszczy odbywa się w maju. W tym roku, ze względu na specyficzne warunki pogodowe, zaczęła się ona wyjątkowo późno. Dorosłe chrabąszcze - czyli imago - po wyjściu z gleby żerują na młodych rozwijających się dopiero liściach, najchętniej dębów. Celem zabiegu jest niedopuszczenie do złożenia jaj przez samice chrabąszczy do gleby, z których wylęgnie się kolejne pokolenie żarłocznych pędraków.  Cykl rozwojowy chrabąszczy trwa 4 lata. 

Przeczytaj więcej o biologii i szkodliwości chrabąszczy.

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym do wglądu etykieta środka chemicznego MOSPILAN 20 SP, dostępne są w biurze Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie oraz pod nr tel. 61 29 53 616, 512 793 937.