Lista aktualności Lista aktualności

W służbie ochrony przyrody

W miniony piątek 21 kwietnia gościliśmy przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska z całej Polski.

Wizyta w Nadleśnictwie Sieraków była ostatnim punktem programu trzydniowego spotkania przedstawicieli GDOŚ, RDOŚ i regionalnych konserwatorów przyrody.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków Jarosław Nowakowski przedstawił prezentację dot. zagadnień z zakresu ochrony przyrody istotnych na terenie nadleśnictwa. Omówił występujące w terenie formy ochrony przyrody oraz działania realizowane przez nadleśnictwo, w tym monitoring form ochrony przyrody oraz realizację zapisów planów działań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Ważną częścią prezentacji było omówienie efektów przedsięwzięcia zrealizowanego w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", polegającego na odtworzeniu w 2016 r. 1,7-kilometrowego odcinka szlaku turystycznego zniszczonego dwa lata wcześniej przez nawałnicę.

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Regionalny Konserwator Przyrody dr Jerzy Ptaszyk zwrócił zebranym uwagę na wzorową współpracę z Nadleśnictwem Sieraków oraz na otwartość nadleśnictwa na działania związane z ochroną zasobów przyrodniczych. Tak duża ilość form ochrony przyrody na terenie nadleśnictwa to dla nadleśnictwa duże bogactwo, ale i odpowiedzialność, dodał. Następnie gratulacje Nadleśniczemu złożyła Pani Dyrektor RDOŚ w Poznaniu Jolanta Ratajczak.

Po części kameralnej uczestnicy spotkania zwiedzili izbę edukacyjną oraz Ogród edukacyjny "Leśna Przygoda".