Lista aktualności Lista aktualności

Z zagraniczną wizytą

Doroczną czerwcową tradycją stały się już odwiedziny gości z Czech na naszej dostrzegalni ppoż.

W ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Sierakowem a czeskim miastem Vodnany Zespół Szkół w Sierakowie im. prof. Maksymiliana Siły-Nowickiego gości co roku w czerwcu uczniów z podobnej placówki u naszych południowych sąsiadów.

Oprócz wymiany doświadczeń z zakresu rybactwa śródlądowego i zwiedzania zabytków naszego miasta stałym punktem programu stały się odwiedziny dostrzegalni przeciwpożarowej "Zdroje" Nadleśnictwa Sieraków, gdzie z galerii widokowej goście zachwycają się bezkresem sosnowych borów porastających śródlądowe wydmy.

Puszcza Notecka obok jezior jest przecież kluczowym komponentem przyrodniczo-krajobrazowym i walorem turystyczno-rekreacyjnym Sierakowa i okolic.