Aktualności

W przeddzień pierwszego dnia jesieni nasze nadleśnictwo odwiedziła grupa przedszkolaków z Wronek.

Wydarzenia

Już wkrótce kolejna odsłona wielkiej imprezy biegowej promującej jednocześnie przyrodę Puszczy Noteckiej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Ogólne zasady sprzedaży drewna regulują aktualne zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.