Aktualności

Zabiegi ograniczania liczebności chrabąszcza majowego z wykorzystaniem samolotu w 2017 r. nie odbędą się. Nie oznacza to jednak całkowitego odwołania zakazu wstępu do lasu. Sprawdź gdzie i dlaczego zakaz ten dalej obowiązuje.

Wydarzenia

Poszukiwani wolontariusze

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Ogólne zasady sprzedaży drewna regulują aktualne zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.