Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja gospodarki leśnej

Idea certyfikacji gospodarki leśnej polega na tym, że klient kupujący drewno w certyfikowanej jednostce ma pewność, że pochodzi ono z lasów, w których gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Certyfikaty przyznawane są dla całej regionalnej dyrekcji LP. RDLP w Poznaniu posiada 2 certyfikaty:

FSC®– Forest Stewardship Council®

10 kwietnia 2013 r. Dyrektor Programu SGS Qualifor zatwierdził raport z audytu wznawiającego FSC (RA2013 30) przeprowadzonego w RDLP w Poznaniu. Termin ważności certyfikatu to 10.04.2013 – 09.04.2018. Numer certyfikatu pozostaje bez zmian (tj. SGS-FM/COC-004323).

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat ważny od 13 lipca 2015 roku do 12 lipca 2018 roku. Od 3 grudnia 2016 r. obowiązuje nowy standard PEFC, do pobrania poniżej.