Aktualności

Miło nam poinformować, że reprezentująca nasze nadleśnictwo Szkoła Podstawowa w Kwilczu zajęła I miejsce w XV Konkursie-Przyrodniczo-Sportowym podczas jego finału w Międzychodzie.

Wydarzenia

Spotkajmy się na Rynku w Obrzycku 10 czerwca.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Ogólne zasady sprzedaży drewna regulują aktualne zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.