Asset Publisher

Oferta sprzedaży drewna

Surowiec tartaczny jaworowy i osikowy oraz opał iglasty

Nadleśnictwo Sieraków informuje, że oferuje do sprzedaży detalicznej tartaczny surowiec osikowy w ilości 7,80 m3 oraz jaworowy w ilości 6,39 m3.

Informacji na temat surowca tartacznego osikowego udziela leśniczy leśnictwa Ławica pod numerem telefonu 785 998 612.

Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości:

C2 – 41%

C3 – 31%

D1 – 3%

D2 – 25%

Informacji na temat surowca tartacznego jaworowego udziela leśniczy leśnictwa Prusim pod numerem telefonu 785 998 616.

Przewidywany procentowy udział klas jakości i grubości:

C1 - 5 %

C2 – 27 %

C3 – 12 %

D2 – 27 %

D3 – 29 %

Ponadto posiadamy w sprzedaży drewno opałowe iglaste w cenie brutto 118,80 zł/m3.

Dokładnych informacji udzielają telefonicznie leśniczowie poszczególnych leśnictw (zakładka „Kontakt" -> „Leśnictwa") lub biuro nadleśnictwa (tel. 61 29 52 065).

Materiały do pobrania


Sprzedaż drewna

Ogólne zasady sprzedaży drewna regulują aktualne zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Sprzedaż detaliczna drewna w siedzibie Nadleśnictwa Sieraków odbywa się w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ustalono dla odbiorców detalicznych termin wywozu surowca drzewnego w następujące dni tygodnia:

  • S4 - drewno opałowe,    M2 - drobnica gałęziowa środy i czwartki – z obrębu Sieraków,
  • czwartki i piątki – z obrębu Bucharzewo Sierakowskie

od godz. 7:00 do zmroku.

Materiały do pobrania