Aktualności

Zakaz wstępu do niektórych kompleksów leśnych od 23 maja do 10 czerwca br., a także zbierania grzybów i owoców leśnych do 24 czerwca br.

Wydarzenia

Poszukiwani wolontariusze

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Ogólne zasady sprzedaży drewna regulują aktualne zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.