Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą w Bucharzewie

Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą w Bucharzewie

61 29 52 065

61 29 52 065

sierakow@poznan.lasy.gov.pl

Bucharzewo 153

64-410 Sieraków Wlkp.

Nadleśniczy

inż. Jarosław Nowakowski

61 29 52 065

email

Zastępca Nadleśniczego

inż. Aleksandra Naparty

61 29 52 065

email

Główny Księgowy

mgr Ewa Trajnowska

61 29 52 065

email

Inżynier Nadzoru

mgr inż. Tomasz Józefczak

61 29 52 065

email

Sekretarz Nadleśnictwa, stanowisko ds. BHP

Stanowisko ds. pracowniczych

Posterunek Straży Leśnej

Dział gospodarki leśnej

Dział finansowo-księgowy

Dział administracyjno-gospodarczy

Sekretariat